The Practical Decorator and Ornamentist

D.I.Y. Stencilling walls, panels, ceilings, etc.

Decoreer zelf uw huis d.m.v. sjablonen


Into the 20th century the walls, panels and ceilings of, for example, houses, castles, churches and hotels were adorned with the most beautiful decorations. These where applied by hand, often with the use of stencils. In Great Britain George and Maurice Ashdown Audsley where among those who created designs for the open market, aimed at architects, painters, decorators and designers. Their book – The Practical Decorator and Ornamentist, published in 1892 by Blackie and Son (Glasgow) - includes 100 beautifully lithographed example plates. It was printed in Paris by Firmin-Didot & Cie, as British printers of the period could not meet the high quality demanded. Many of the plates have gold added as an extra colour to bring out the beauty of the designs even more. In this modern publication the colour gold could not be used but only simulated.

 

Every plate, some with multiple designs, has been painstakingly redrawn and coloured by me using modern techniques. I have also copied the annotations made by the authors for each plate. However you are absolutely not obliged to follow the directions of the authors reference which location a specific design can be best utilized. This counts equally for the colour suggestions that they advise and that I – at my own discretion – have added.

Tot in de 20e eeuw werden muren, panelen en plafonds van bijvoorbeeld woonhuizen, kastelen, kerken en hotels, versierd met de meest fraaie decoraties. Deze werden met de hand aangebracht, waarvoor veelal sjablonen werden gebruikt. In Groot Brittannië waren het onder anderen George en Maurice Ashdown Audsley die daarvoor ontwerpen op de markt brachten, bestemd voor architecten, schilders, decorateurs en ontwerpers. Hun in 1892 door Blackie and Son (Glasgow) uitgegeven methode The Practical Decorator and Ornamentist, bevat 100 fraai gelithografeerde voorbeeldplaten. In het Verenigd Koninkrijk konden drukkers in die tijd niet voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en daarom vond het drukwerk daarvan plaats bij Firmin-Didot & Cie in Parijs. Veel platen hebben goud als extra kleur om de ontwerpen nog meer tot hun recht te laten komen. Deze hedendaagse uitgave die hier voor u ligt, kan geen gebruik maken van de kleur goud en kan alleen worden gesimuleerd.

 

Elke plaat, sommige met meerdere ontwerpen, is door mij met hedendaagse technieken minutieus nagetekend en gekleurd. De door de auteurs gemaakte notities bij de platen heb ik eveneens overgenomen. U bent echter geheel niet gehouden aan de aanwijzingen voor wat betreft de locatie waarvan de auteurs vinden dat deze voor een bepaald ontwerp het meest geschikt is. Evenals de kleursuggesties die zij melden en die ik – vaak naar eigen inzicht – heb toegevoegd.


Size: W 297 mm, H 420 mm (A3)

Number of pages: 414

Volumes: 2

Including: USB stick. Containing 100 Plates in colour, and in Outlines. Vectorized in Illustrator .ai.

All Plates and Outlines also in JPG format.

Weight: 5 Kg

Price: € 270 –  (£ ± 247 – $ ± 317)

Shipment: UK:19,50  – EU: € 19,50 – USA € 34,30

Formaat: B 297 mm, H 420 mm (A3)

Aantal pagina's: 414

Delen: 2

Inclusief: USB-stick. Inhoud: 100 platen in kleur en in outline. Gevectoriseerd in Illustrator .ai.

Alle platen en outlines tevens als JPG-bestanden.

Gewicht: 5 kg

Prijs: € 270,– inclusief BTW

Verzending: NL: € 6,95 – EU: € 19,50 – USA € 34,30


All of the drawings are made in Adobe Illustrator.ai. With this you can adjust and scale the drawings to each desired format. For every plate each colour is placed on a separate layer. If you want to make and review your own colour combinations on screen, you can edit the colours per layer.
The drawings are also available as .jpg-files, that can also, for example, be sized and printed via Adobe Photoshop. If you want to change a colour you can do this by selecting the colour and changing it using the adjustment panel.
For creating stencils you use the Outline-version. You can print these out on, for example, Mylar sheets. These are transparent, heatproof and suitable for use with a laser printer. After printing they can be cut out following the contour lines.

Alle tekeningen zijn gemaakt in Adobe Illustrator.ai. Daarin kunt u de tekeningen bewerken en schalen naar elk gewenst formaat. Per plaat zijn alle kleuren ieder op een aparte laag geplaatst. Wilt u zelf kleurvariaties gaan maken en beoordelen op het beeldscherm, dan kunt u de kleuren per laag wijzigen.
De tekeningen zijn eveneens aanwezig als .jpg-bestanden, die ook via bijvoorbeeld Adobe Photoshop geschaald en geprint kunnen worden. Wilt u daarin kleuren wijzigen, dan kan dat door de te wijzigen kleur te selecteren en via de kleurenkiezer aan te passen.
Voor het maken van sjablonen gebruikt u de Outline-versie. Deze kunt u uitprinten op bijvoorbeeld Mylar sheets. Deze zijn transparant, hittebestendig en geschikt om te worden geprint met laserprinters. Daarna snijdt u ze op de contourlijnen uit.

Enkele ornamenten heb ik geschikt gemaakt voor een letterfont.

Zie de pagina FONTS